ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์ 053-702870 ต่อ 10
E-Mail : jtongrak@gmail.com
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-5126-8181, 08-8519-5290
Back to Top