อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภทอัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน2,500 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากส่งบทความ)
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ2,000 บาท (ภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียน)
หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนนี้ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และเอกสารบทคัดย่อของผู้นำเสนอ
2. ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง
3. หากผู้ลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน
กรุณาโอนเงินมาที่
      ชื่อบัญชี โครงการสังคมศาสตร์วิชาการ
      ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
      หมายเลขบัญชี 422-1-36152-0


แจ้งการชำระค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่
Back to Top